3D tisk je dnes poměrně známá technologie.

Ne každý ale umí tisknout na 3D tiskárně a asi ještě méně lidí umí navrhnout a nakreslit nějaký model.

My se to postupně naučíme. Tisknout i navrhovat vlastní modely.

Abychom si ale všechno zapamatovali, musíme si celý postup rozdělit na několik částí.

  Jak na vlastní 3D model od návrhu k tisku?

 • Návrh výrobku, modelu

  • Na začátku musí být myšlenka. Tedy představa, co chceme vyrobit, vytisknout. Jak to má vypadat, jak se to bude používat.
  • U použití musíme promyslet, jestli to bude nějak mechanicky namáhané, jestli to bude předmět doma na stole, nebo něco na dešti atd...
  • Samozřejmě, že musíme vědět, jaký to má mít tvar a velikost.
  • Docela dobře na samém začátku funguje metoda "tužka a papír", zejména pak u modelů, které mají plnit nějakou konkrétní funkci.
  • Neboj se tedy vzít tužku, třeba i pravítko, kružítko... a nakresli si model nejprve na papír. U toho promysli jeho rozměry, klidně si je tam poznač.
 • Kreslení, návrh modelu v 3D programu

  • Druhým krokem (u jednoduchých modelů můžeme rovnou kreslit v 3D programu) je načrtnutou představu modelu nakreslit v nějakém 3D programu.
  • Takových programů je celá řada, některé jsou velmi propracované, určené pro firmy, jiné jsou jednodušší pro studenty, některé se platí, jiné jsou zdarma, ale hlavně se liší prostředím a způsobem kreslení modelů.
  • Podívej se na popis některých programů >>>
  • Jakmile je model v 3D aplikaci/programu nakreslený, je třeba udělat další krok...
 • Export modelu do stl formátu

  • Tento krok je celkem jednoduchý. Nakreslený model v 3D programu máme uložený v nějakém formátu (soubor má nějakou příponu).
  • Pro tisk na tiskárně ale musíme soubor převést do takového datového formátu, který můžeme přizpůsobit konkrétní tikárně.
  • Tedy: v 3D programu najdi způsob (např. vyber v menu položku Soubor >>> Uložit jako), jak model uložit do souboru s příponou *.stl
  • To je vše, jdeme k dalšímu kroku.
 • Slicování - příprava k tisku

  • Máme-li tedy stl soubor, můžeme model připravit k tisku na konkrétní tiskárně.
  • Najdi si v počítači program Prusa slicer (lze použít i jiný, ale my budeme postupovat dále v tomto programu).
  • Program spusť a otevři v něm připravený stl soubor.
  • Model se v programu otevře a uvidíš jej umístěny na tiskové podložce.
  • Ve sliceru můžeme upravit velikost a tvar modelu, proporce, uříznout nějakou část, zkopírovat část nebo celý model...
  • Dále nastavujeme typ tiskárny, typ filamentu (tiskové struny), detaily tisku, nastavení podpěr a další, co je potřeba.
  • Podrobný popis práce ve sliceru můžeš nastudovat zde >>>
  • Až máme vše připravené, jdeme k poslednímu kroku přípravy před tiskem.
 • Export souboru gcode pro tiskárnu

  • Pokud máme ve sliceru vše nastavené a připravené, stačí z programu vygenerovat soubor s příponou gcode.
  • Postup najdeš v návodu v odkazu v předešlém odstavci.
  • Vygenerovaný gcode soubor uložíme na USB klíčenku nebo paměťovou kartu a vložíme do tiskárny, případně pošleme do tiskárny po síti.
 • Tisk modelu

  • Tisk modelu je samostatná kapitola. Je moho variant a situací, do kterých se tiskař může dostat. Zde uvedeme jen některé z nich.
  • Tiskránu je dobré umístit na nějaké klidné místo, aby ji někdo neshodil, aby se netřísla na stole apod.
  • Neměla by být v průvanu kvůli stabilitě teploty, neměla by být blízko snadno hořlavých předmětů.
  • Při tisku některými filamenty vznikají zdraví škodlivé výpary, je třeba naopak prostor odvětrávat.
  • Při přípravě (slicování modelu) nastav správnou tiskárnu, správný typ filamentu a velikost trysky.
  • Při slicování nezasahuj (pokud tomu nerozumíš) do nastavení tiskových teplot a jiných parametrů. Většina z nich jsou již přednastavené a pokud zvolíš správnou tiskárnu a správný typ filamentu, vyhneš se problémům.
  • Dbej na čistotu tiskové podložky, plátu. Nastuduj si, jaký plát je vhodný na jaký filament kvůli přilnavosti.
  • Přilnavost k plátu je důležitá. Pokud se při tisku model nepřichytí, uvolní se a tisk se zkazí. Přiliš přileený vytištěný model se naopak špatně z plátu oddělává, hrozí poškození plátu, jeho vrchní vrstva se snadno odlomí.
  • Nenech se odradit neúspěšným tiskem. Začni malými a jednoduchými modely. Když se něco nepovede, nemáš škodu na materiálu a tisk můžeš brzy zkusit znovu.
  • Studuj a zkoušej, postupně se do tisku dostaneš.