Předpokládaný program činnosti kroužku na 2. pololetí 2023/2024

  Činnost bude rozdělena na dvě skupiny, každý si dle aktuálního tématu může vybrat, čemu se bude věnovat.

  skupina 1. - P. Hecl, Programování pro začátečníky skupina 2. - M. Šimák, Programování pokročilí skupina 3. - H. Krobotová, Technologie a 3D projekty
únor LEGO EV3: Jízda po čáře.
LEGO EV3: Jízda po čáře.
3D projekt: Průša do školy, návrh a tisk žetonků, pouzder.
březen LEGO EV3: Jízda po čáře. LEGO EV3: Jízda po čáře. 3D tisk: Velikonoční vajíčka, větrník, dopravní značky.
duben LEGO EV3: Výrobní linka, týmová práce všech skupin. LEGO EV3: Výrobní linka, týmová práce všech skupin. 3D tisk: Dopravní značky, větrník, tisk dílů, lepení sady a barvení.
květen LEGO EV3: Výrobní linka, inventura stavebnic. LEGO EV3: Výrobní linka, inventura stavebnic. 3D tisk: Letadélko na gumu 
červen Konstruktérská akademie, závěr činnosti. Konstruktérská akademie, závěr činnosti. 3D tisk: Dokončování projektů, časová rezerva.
Doplňkové aktivity: Etapová hra. Mix skupin. Etapová hra. Mix skupin. 3D tisk dle vlastního výběru.

 

Projekt Průša do škol

  Projekt organizuje firma Prusa Research.

Firma nabízí k zápůjčce do školy 3D tiskárnu a pokud škola splní podmínky projektu, tedy navrhne a zrealizuje nějakou učební pomůcku jako projekt na 3D tisk, škole tiskárna zůstane.

Naše škola se do projektu zapojila a v současné době je projekt již rozpracován. Projekt řeší, jak rozdělit několika způsoby žáky do různě velikých skupin. Základem jsou malé žetonky ve tvaru a barvě karetních symbolů. Tyto žetonky mohou být jednotlivě, nebo po více kusech uzavřeny do malých schránek o velikosti a tvaru Kinder vajíčka. Děti si pak mohou vybrat náhodně vajíčka a v nich žetonky a dělit se několika způsoby. K jednoduchému skladování a přenosu schránek/vajíček slouží vytištěný box ve tvaru knihy, který má uvnitř 3 válcové šachty, přičemž do každé se vejdou 3 vajíčka.  

Začátečníci v tomto projektu již kreslí a tisknou žetonky, pokročilejší navrhují a tisknou schránky - vajíčka. 

14.2.2024

M.Šimák