Jak probíhal víkend 11.-12.6.2022 ?

Sešli jsme se vždy v 9 hodin před školou. Bylo nás celkem 16 a čekal nás den a půl skládání robotů. Rozdělili jsme se do týmů:

  • Dominik a Daniel Kamlarovi, Patrik Mihálik (1)
  • Patrik a Matěj Šimkovi (5)
  • Šimon a Roman Horníčkovi (6)
  • Dominik Odstrčil a Lukáš Miler (3)
  • Jan a Tomáš Duškovi (2)
  • Vojtěch, Jan a Jiří Wendligovi (4)

Všechny týmy (ano, většinou rodinné) dostaly první úkol zadaný společně. Týmy se ocitly dle legendy v horách, kde se nacházela jeskyně. První úkol tedy byl, sestrojit robota, který jeskyni najde.

Všem se dařilo, některým rychleji, další úkoly byly spojeny s prozkoumáváním jeskyně. Týmy byly šikovné a již v sobotu jsme měli nejen vítěze, ale celou misi splnilo hned několik týmů. Proto jsme pak v programu pokračovali, využili čas a každý tým pak pracoval na svém projektu.

A jaké bylo soutěžní pořadí? Umístění týmu určuje číslo v závorce na seznamu nahoře. Doufám, že se akce účastníkům líbila a za rok třeba zas!

M.Šimák